Andre interesser

Til min sang spiller jeg som oftest piano. Litt gitar kan det og bli til husbruk.
Vedsiden av  musikken maler jeg, abstrakt. Jeg slapper til tider av med
håndarbeid som hekling, strikking og søm.
Noen av mine heklerier